Toà Tổng Giám Mục Hà Nội

Số 40 phố Nhà Chung – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đt: (84-43) 8254424

Fax: (84-43) 9285073

Email của Văn phòng Tòa TGM Hà Nội : ttgmhn@gmail.com

Email của Ban biên tập trang Website: bbttgphanoi@gmail.com

 Toà Tổng Giám Mục Hà Nội

Số 40 phố Nhà Chung – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đt: (84-43) 8254424

Fax: (84-43) 9285073

Email của Văn phòng Tòa TGM Hà Nội : ttgmhn@gmail.com

Email của Ban biên tập trang Website: bbttgphanoi@gmail.com

 

Tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản (Account name) : NGUYEN XUAN THUY

Địa chỉ (Address) : Toa Tong Giam muc – 40 Nha Chung – Hanoi

Tên ngân hàng (Bank's name): ASIA COMMERCIAL BANK

SWIFT code: ASCB VNVX

Số tài khoản (account name): USD: 2863599; VND: 2815449; EUR: 23711899

Địa chỉ (Address): 184-186 Ba Trieu - Hai Ba Trung – Hanoi