Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Hai 22.12.2014
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Chúa Nhật

Cùng Mẹ đón Chúa đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B

2 Sm 7,1-5.6b-12.14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38

CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA ĐẾN

Read more...


Các bài suy niệm Chúa nhật IV Mùa Vọng - Năm B

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Read more...


Tin mừng muôn thủa

CN 4 VỌNG B

Read more...


Vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng - B

(Lc 1, 26 - 38)

Read more...


Nên chứng nhân ánh sáng bằng việc chia sẻ niềm vui ơn cứu độ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CN 3 MÙA VỌNG B

Is 61,1-2a.10-11 ; 1 Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28

NÊN CHỨNG NHÂN ÁNH SÁNG BẰNG VIỆC CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ

Read more...


Chứng nhân trung thực

CN 3 VỌNG B

Read more...


Các bài suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng - Năm B

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28

Read more...


Anh em hãy vui lên

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng - B

(Ga 1, 6-8. 19-28)

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 121

TIN - BÀI NỔI BẬT