Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Hai 24.11.2014
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Chúa Nhật

Để suy tôn vương quyền của Chúa Giê-su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Read more...


Nước Đức Giê-su thuộc chốn nào?

(CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A – LỄ CHÚA KITÔ VUA)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Đã làm gì và không làm gì cho tha nhân!

Lễ Chúa Giêsu Vua

Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch sử nhân loại và là Chủ của lịch sử mỗi người chú...

Read more...


Chúa Giê-su là Vua

Suy niệm Lễ Chúa Kitô Vua năm – A

( Mt 25, 31-46 )

Read more...


Các bài suy niệm Lễ Chúa Kitô Vua

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - A

Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46

Read more...


Hiệp sống Tin mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A

Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30

LÒNG ĐẠO ĐỨC ĐÒI THỰC THI ĐỨC ÁI CỤ THỂ

Read more...


Các bài suy niệm Chúa nhật XXXII thường niên - Năm A

Lễ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

Lời Chúa: Ed 47,1-2.8-9.12; 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - A

Lời Chúa: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13

Read more...


Đừng sống giả dối như biệt phái

(CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN, A)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 119

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội