Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Hai 05.10.2015
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Chúa Nhật

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

 

* CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - B

Lời Chúa: St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16

* Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38

Read more...


LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN- B

LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN- B

BÀI ĐỌC 1: "Ngươi phân bì dùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri" (Ds 11,25-29)

BÀI ĐỌC 2: "Của cải các ngươi bị mục nát" (Gc 5,1-6)

PHÚC ÂM: "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi" (Mc 9,38-43.45.47-48)

Read more...


LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN- B

LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN- B

BÀI ĐỌC 1: "Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã" (Kn 2,12.17-20)

BÀI ĐỌC 2: "Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình" (Gc 3,16-4,3)

PHÚC ÂM: "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết" (Mc 9,30-37)

Read more...


LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN- B

LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN- B

BÀI ĐỌC 1: "Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi". (Is 50, 5-9)

BÀI ĐỌC 2: "Đức tin không có việc làm là đức tin chết". (Gc 2,14-18)

PHÚC ÂM: "Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". (Mc 8, 27-35)

Read more...


"Thầy là ai?", Ðức Giêsu là ai?

 

Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35

Từ xưa đến nay, câu hỏi: "người ta nói Con Người là ai?" của Đức Giêsu vẫn luôn là đề tài để người đời suy nghĩ, dù tin hay phủ nhận vẫn phải khắc khoải về Con Người này: Do thái, Hồi giáo, Phật giáo, Cộng sản, chính trị...

Read more...


Từ bỏ và vác thập giá

 

Bài suy niệm Chúa nhật 24 thường niên- B

Chúa Giêsu tuyển chọn môn đệ với đòi hỏi hết sức lạ lùng: "từ bỏ và vác thập giá". Những ai đáp ứng được yêu cầu ấy thì mới " xứng đáng làm môn đệ Thầy".

Tại Xêdarê Philipphê, Chúa hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?". Từ từ Chúa dẫn đưa các ông đến câu hỏi quan trọng nhất,...

Read more...


Theo Chúa phải từ bỏ mình, vác thập giá mình

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XXIV - B

(Mc 8, 27 – 35)

Sau lời tuyên xưng : "Thầy là Đức Kitô" (Mc 8, 29) Phêrô cùng các môn đệ bị Thầy cấm không được nói với bất cứ ai về Thầy. Liền sau lời cấm là bài học về chính Thầy, Đấng Mêssia : "Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều...bị giết đi" (Mc 8, 31). Vì không chấp nhận...

Read more...


LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN- B

LỜI CHÚA- CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN- B

BÀI ĐỌC 1: "Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được". (Is. 35,4-7a)

BÀI ĐỌC 2: "Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?" (Gc. 2,1-5)

PHÚC ÂM: "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". (Mc 7,31-37)

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 138

TIN - BÀI NỔI BẬT