Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Hai 25.05.2015
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Chúa Nhật

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi Năm – B

(Mt 28, 16 - 20)

Sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta long trọng cử hành lễ Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, giúp chúng ta nhận biết và tôn thờ Một Thiên Chúa trong Ba Ngôi.

Read more...


Thánh Thần - Hơi thở của Tình yêu

THÁNH THẦN – HƠI THỞ CỦA TÌNH YÊU

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

Read more...


Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

(Ga 20, 19-23)

Read more...


Kiến tạo trời mời đất mới

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B

17.5.2015 – Mc 16,15-20

Read more...


Góp phần kiến tạo thiên đường đời sau ngay từ hôm nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH B

Read more...


Nên một như trong Thiên Chúa

Chúa Nhật VII Phục Sinh năm – B

(Ga 17, 11b - 19)

Read more...


Yêu thương bằng việc làm hơn lời nói

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B

Cv 10,2-26.34-35.44-48 ; 1 Ga 4,7-10 ; Ga 15,9-17

YÊU THƯƠNG BẰNG VIỆC LÀM HƠN LỜI NÓI

Read more...


Các bài suy niệm Chúa nhật VI Phục Sinh - Năm B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm B

Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 131

TIN - BÀI NỔI BẬT