Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Tư 23.07.2014
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Chúa Nhật

Kho báu nước trời là Chúa Kitô

CN 17 A

Read more...


Ứng xử thế nào với kẻ xấu?

HIỆP SỐNG LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

ỨNG XỬ THẾ NÀO VỚI KẺ XẤU

Read more...


Sự kiên nhẫn và bao dung của Thiên Chúa

(Chúa Nhật 16 Thường niên, A)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Các bài suy niệm Chúa nhật XVI thường niên - Năm A

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - A

Lời Chúa: Kn. 12, 13.16-19; Rm. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43

Read more...


Cứ để cả hai mọc lên

Suy niệm Chúa nhật XVI thường niên - Năm A

Nước Trời là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu đã mạc khải và thiết lập trong lịch sử nhân loại. Qua những hình ảnh đơn sơ, bình dị, gần gũi với cuộc sống, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời.

Read more...


Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

Suy niệm Chúa nhật XVI thường niên – năm A

(Mt 13, 24-43)

Read more...


Thực hành Lời Chúa để sống tin yêu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A

Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23

THỰC HÀNH LỜI CHÚA ĐỂ SỐNG TIN YÊU

Read more...


Hãy mặc lấy tầm tình của người gieo giống

Suy niệm Chúa nhật  XV thường niên - Năm A

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Trong quá trình loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để giúp cho người Dothái cùng thời thay đổi thái độ và cách sống sao cho phù hợp với Tin Mừng.

Hôm nay, Đức Giêsu dùng dụ ngôn "người gieo giống" để giúp cho người nghe hiểu ý n... • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 109

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội