Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Bảy 01.11.2014
Font
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Suy Niệm Chúa Nhật

Các bài suy niệm lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

SUY NIỆM LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Lời Chúa: *Rm 6,3-9; Ga 6,51-59 *Kn 3,1-9; Lc 23, 33.39-43; *Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

Read more...


Mến Chúa thể hiện qua đức yêu người

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A

Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40

MẾN CHÚA THỂ HIỆN QUA ĐỨC YÊU NGƯỜI

Read more...


Cốt lõi của luật là lòng mến

(CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, A)

Jos. Vinc. Ngọc Biển

Read more...


Cốt lõi của lề luật

Nhóm Pharisiêu liên minh với nhóm Hêrôđê gài bẫy Chúa Giêsu về vấn đề nộp thuế cho Cêsarê. Họ đã thất bại.

Nhóm Pharisiêu lại tiếp tục liên kết với nhóm Xađốc gài bẫy lần nữa: Có bảy anh em trai cùng lấy một người vợ, ngày tận thế khi sống lại, người đàn bà đó là vợ của ai trong bảy anh em?. Họ cũng thất bại.

Read more...


Phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự

Suy niệm Chúa nhật XXX năm – A

(Mt 22, 34-40)

Read more...


Bài giảng biết đi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 28,16-20

BÀI GIẢNG BIẾT ĐI

Read more...


Tốt đời đẹp đạo

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN A

Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21

"TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO"

Read more...


Mọi sự là của Chúa, hãy trả Thiên Chúa

Suy niệm Chúa nhật XXIX năm – A

(Mt 22, 15-22)

Read more...


 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 118

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội