Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Năm 25.08.2016

Thánh Thể, bí tích của sự hiệp nhất

E-mail Print

Benoit_XVITôi xin được nhắc lại: "Bí tích Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ rất cá nhân sâu sa với Chúa nhưng không bao giờ là một hành động đạo đức cá nhân riêng lẻ." Chúng ta cần phải cử hành mầu nhiệm đó với nhau. Trong mỗi cộng đoàn, Chúa hiện diện hoàn toàn. Thế nhưng trong tất cả cộng đoàn Ngài chỉ là một, vì thế những lời "cùng với Đức Giáo Hoàng và cùng với Đức Giám Mục của chúng con" là một phần tất yếu của Kinh nguyện Thánh thể của Giáo hội. Những lời này không phải là một phần phụ thêm vào không cần thiết nhưng là một sự diễn tả cần thiết Bí tích Thánh thể thực sự là gì. Hơn nữa chúng ta nhắc đến tên của Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục: Sự hiệp nhất là một sự cụ thể tỏ tường, nó có tên.

Anh chị em thân mến,

"Thầy ước ao ăn Lễ Vượt Qua với các con trước khi chịu khổ hình" (Lc 22:15). Với những lời này Chúa Giêsu bắt đầu cử hành bữa ăn cuối cùng và thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đến gần giờ đó với ao ước khôn nguôi. Trong tâm hồn, Ngài chờ đợi khoảnh khắc mà Ngài sẽ hiến chính mình Người dưới hình bánh và hình rượu cho những kẻ thuộc về Người. Ngài chờ mong giờ phút đó, giờ phút trong một nghĩa nào đó cũng là Tiệc cưới cứu độ: Khi Ngài biến đổi những tặng phẩm của thế gian này để trở nên một với Ngài và trở nên một với những kẻ thuộc về Người, để biến đổi chúng và khai mở một sự biến đổi của cả thế giới. Trong sự ao ước của Chúa Giêsu chúng ta nhận ra sự ao ước của chính Thiên Chúa – Tình yêu đầy kỳ vọng của Ngài cho nhân loại và cho thế giới. Một tình yêu chờ đợi khoảnh khắc của kết hợp, một tình yêu muốn thu hút cả nhân loại và do đó làm thỏa mãn khao khát của tất cả loài thụ tạo, bởi vì tất cả thụ tạo đều ngóng chờ sự mạc khải của con cái Thiên Chúa (Rom 8:19). Chúa Giêsu ao ước chúng ta, Ngài mong chờ chúng ta. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có thật sự ao ước Ngài? Chúng ta có ngóng chờ để gặp Ngài, chúng ta có ao ước được gặp Ngài để trở kết hợp với Ngài, để nhận lãnh ân sủng mà Ngài trao ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể? Hay chúng ta dửng dưng, không quan tâm hay còn bận tâm vì những lo toan khác? Từ dụ ngôn tiệc cưới của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy Ngài biết về những chỗ trống tại bàn tiệc, những lời mời bị từ chối, sự thiếu quan tâm về Ngài và sự thân thiết của Ngài. Đối với chúng ta, những chỗ trống tại bàn tiệc cưới của Thiên Chúa, có lý do kiếu từ hay không, chẳng còn là một dụ ngôn nhưng là một thực tại trong những quốc gia mà Ngài đã bầy tỏ sự gần gũi của Ngài một cách đặc biệt. Chúa Giêsu biết về những người khách đến bàn tiệc mà không mang áo cưới – họ đến mà không vui mừng trong sự hiện diện của Ngài nhưng chỉ do thói quen bởi vì tâm hồn họ thì đang ở những chỗ khác. Trong một bài giảng, Thánh Gregory Cả chất vấn rằng: Ai là những người vào dự tiệc mà không mặc áo cưới? Áo cưới là gì và nó đòi hỏi như thế nào nơi một người? Ngài trả lời rằng, những người được mời và vào dự tiệc một cách nào đó đều có đức tin, đức tin mở cửa cho họ vào. Nhưng họ thiếu áo cưới của yêu thương. Những người không sống đức tin trong yêu thương không sẵn sàng cho bữa tiệc và bị trục xuất ra ngoài. Hiệp thông Thánh thể đòi hỏi đức tin, nhưng đức tin đòi hỏi yêu thương; Nếu không, ngay cả như đức tin, nó cũng chết.

Từ tất cả bốn sách phúc âm chúng ta biết bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn cũng là một thời điểm giáo huấn. Một lần nữa Chúa Giêsu trình bày trung tâm sứ điệp của Ngài. Lời và Bí tích, giáo huấn và ân sủng liên kết không phân ly. Nhưng tại bữa ăn cuối cùng, hơn mọi cái khác, Chúa Giêsu cầu nguyện. Mácô, Luca dùng hai từ để diễn tả lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại trung tâm của bữa ăn: "eucharistesas" và "eulogesas" – Những động từ để cám ơn và chúc phúc. Hướng đi lên để cảm tạ và hướng đi xuống để chúc phúc song hành với nhau. Những lời truyền phép là một phần những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Đó là những lời cầu nguyện. Chúa Giêsu quy hướng những đau khổ của mình trong cầu nguyện và trong sự dâng hiến cho Thiên Chúa Cha vì phần rỗi nhân loại. Sự biến đổi những đau khổ của Ngài thành tình yêu có sức mạnh để biến đổi những món quà mà bây giờ chính Ngài trao tặng. Ngài trao tặng những món quà đó cho chúng ta, để chúng ta và thế gian được biến đổi. Mục đích tối cao của sự biến đổi Thánh Thể là sự biến đổi của chính chúng ta trong hiệp thông với Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể nhắm tới những con người mới, thế giới mới, mà chỉ có thể thực hiện được từ Thiên Chúa qua sứ vụ của Người Tôi Tớ Thiên Chúa.

Từ Luca và đặc biệt từ Gioan, chúng ta biết Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cũng cầu nguyện với Chúa Cha – Những lời cầu nguyện bao gồm cả lời kêu xin cho những môn đệ của Ngài lúc đó và tất cả mọi thời đại. Ở đây tôi chỉ dùng một lời cầu nguyện, như Thánh Gioan nói với chúng ta, Chúa Giêsu lập lại bốn lần trong lời cầu nguyện tư tế của Ngài. Thật sâu sắc làm sao lời cầu nguyện liên quan đến Ngài! Nó là lời cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha cho chúng ta: Lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Chúa Giêsu quảng diễn rõ ràng rằng lời cầu nguyện này không chỉ cho những môn đệ hiện diện lúc đó nhưng cho tất cả mọi kẻ tin vào Ngài (Ga 17: 20). Ngài cầu nguyện rằng tất cả trở nên một "như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để thế gian tin" (Ga 17:21). Sự hợp nhất Kitô hữu chỉ có thể hiện hữu nếu các Kitô hữu hiệp nhất sâu sa với Chúa Giêsu. Đức tin và tình yêu với Chúa Giêsu, tin vào hiệp nhất của Người với Thiên Chúa Cha và sự sẵn sàng để trở nên một với Người là cần thiết. Sự hợp nhất này không phải là một sự hoàn toàn thần bí và bên trong. Nó phải trở nên hữu hình, hữu hình đến mức phải chứng tỏ với thế gian rằng Đức Giêsu được sai bởi Chúa Cha, vì thế lời cầu nguyện của Đức Giêsu có cùng một ý nghĩa Thánh Thể mà Thánh Phaolô chỉ ra rõ ràng trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Côrintô: "Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra không phải là chia sẻ trong thân thể Chúa Kitô sao? Bởi vì có một tấm bánh, chúng ta tuy nhiều nhưng là một thân thể vì chúng ta ăn cùng một tấm bánh" (1 Cr 10:16). Với bí tích Thánh Thể, Hội Thánh được sinh ra. Tất cả chúng ta ăn một tấm bánh và lãnh nhận một thân thể của Chúa; nghĩa là Ngài mở rộng mỗi chúng ta ra cho những gì trên cao và vượt trên chúng ta. Ngài làm chúng ta nên một. Bí tích Thánh thể là mầu nhiệm của một sự gần gũi sâu sa và hiệp thông của mỗi người với Chúa và cũng là sự hiệp nhất tỏ tường giữa tất cả mọi người. Bí tích Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp nhất. Nó liên quan đến chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và làm nên một sự hiệp nhất hữu hình. Tôi xin được nhắc lại: "Bí tích Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ rất cá nhân sâu sa với Chúa nhưng không bao giờ là một hành động đạo đức cá nhân riêng lẻ." Chúng ta cần phải cử hành mầu nhiệm đó với nhau. Trong mỗi cộng đoàn, Chúa hiện diện hoàn toàn. Thế nhưng trong tất cả cộng đoàn Ngài chỉ là một, vì thế những lời "cùng với Đức Giáo Hoàng và cùng với Đức Giám Mục của chúng con" là một phần tất yếu của Kinh nguyện Thánh thể của Giáo hội. Những lời này không phải là một phần phụ thêm vào không cần thiết nhưng là một sự diễn tả cần thiết Bí tích Thánh thể thực sự là gì. Hơn nữa chúng ta nhắc đến tên của Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục: Sự hiệp nhất là một sự cụ thể tỏ tường, nó có tên. Bởi thể thức này hiệp nhất trở nên hữu hình; hiệp nhất trở nên dấu chỉ cho thế giới và trở nên những chất liệu cụ thể cho chúng ta.

Thánh Luca đã dành cho chúng ta một yếu tố cụ thể của lời cầu nguyện của Đức Giêsu cho sự hiệp nhất: "Simon, Simon này đây Satan đòi con để nó sẽ sàng con như sàng gạo nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để đức tin của con không ngã, nhưng khi con trở lại hãy củng cố các anh em của con" (Lc 22:31). Hôm nay chúng ta một lần nữa đau đớn nhận ra rằng Satan đã được phép để sàng các môn đệ trước cả thế gian. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho đức tin của Phêrô và những người kế vị. Chúng ta biết rằng Phêrô, người bước đến với Chúa trên nước của bão tố lịch sử và trong nguy cơ chết chìm, luôn được trợ giúp bởi tay Chúa và được hướng dẫn trên những cơn sóng gió. Nhưng Chúa Giêsu tiếp tục với một lời tiên báo và lệnh truyền: "Khi con trở lại....." Mọi người, trừ Đức Maria, luôn cần một sự trở lại. Chúa Giêsu nhắc Phêrô trước khi ông phản bội và trở lại, nhưng Phêrô cần trở lại từ đâu? Khi mới được gọi sợ hãi bởi quyền năng thần linh của Chúa và sự yếu đuối của chính mình, Phêrô thưa: "Xin Chúa hãy xa con ra vì con là kẻ tội lỗi " (Lc 5,8). Trong ánh sáng của Chúa, ông nhận ra thiếu xót của mình. Thực sự, trong sự khiêm nhường người ta biết mình là kẻ tội lỗi và được kêu gọi. Ông cần phải tái khám phá sự khiêm nhường đó. Tại Cêsarea Philipi, Phêrô không chịu chấp nhận rằng Đức Giêsu phải đau khổ và chịu đóng đinh, điều đó không thích hợp với Thiên Chúa và Đấng Messia. Trong Phòng Trên ông không muốn Chúa Giêsu rửa chân cho ông: Điều đó không phù hợp với hình ảnh của một tôn sư. Trong Vườn Cây Dầu ông rút gươm và muốn tỏ ra sự can đảm của mình. Thế nhưng trước một đầy tớ gái, ông tuyên bố không biết Chúa Giêsu. Lúc đó, ông cho rằng một lời nói dối nhẹ có thể cho ông được ở gần Chúa Giêsu. Tất cả sự anh hùng của ông đã sụp đổ. Chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta cần học lại để chấp nhận Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô như Ngài là, và không như những gì mà chúng ta muốn Ngài là. Chúng ta thấy khó khăn để chấp nhận rằng Ngài bị bó buộc trong những giới hạn của Giáo hội và những thừa tác của Giáo hội. Chúng ta cũng không muốn chấp nhận Ngài không có uy quyền trong thế giới này. Chúng ta cũng tìm những lý do kiếu từ khi việc trở nên môn đệ bắt đầu phải trả giá quá nhiều và nhiều nguy hiểm. Tất cả chúng ta cần sự trở lại để làm cho chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu trong thực tại của Ngài là Thiên Chúa và là người. Chúng ta cần sự khiêm nhường của người môn đệ đi theo ý của Thầy mình. Đêm nay chúng ta muốn xin Chúa Giêsu hãy nhìn đến chúng ta với con mắt nhân từ như Ngài nhìn Phêrô để làm cho chúng ta trở lại.

Sau khi Phêrô trở lại, ông được kêu gọi để củng cố anh em mình. Điều đó không phải không có ý nghĩa khi nhiệm vụ này được trao phó cho ông trong Phòng Trên. Sứ vụ hiệp nhất có chỗ tỏ tường trong việc cử hành Bí tích Thánh thể. Anh chị em thân mến, đây là một điều an ủi lớn lao cho Đức Giáo hoàng: Tại mọi cử hành Bí tích Thánh thể, mọi người cầu nguyện cho Ngài và lời cầu nguyện của chúng ta được hòa nhập với lời cầu nguyện của Chúa cho Phêrô. Chỉ bằng lời cầu nguyện của Chúa và của Hội Thánh, Đức Giáo hoàng mới hoàn thành nhiệm vụ củng cố anh em mình – chăn dắt đoàn chiên của Chúa Kitô và trở nên người bảo đảm cho sự hiệp nhất đó. Sự hiệp nhất trở nên chứng nhân hữu hình cho sứ vụ mà Chúa Giêsu nhận được từ Thiên Chúa Cha.

"Thầy ao ước ăn lễ vượt qua này với các con." Lạy Chúa, Chúa ao ước chúng con, Chúa ao ước con, Chúa ao ước chia sẻ chính mình cho chúng con trong bí tích Thánh Thể để nên một với chúng con. Xin Chúa thức tỉnh sự ao ước của chúng con với Chúa, củng cố chúng con trong hiệp nhất với Chúa và với nhau. Xin ban hiệp nhất cho Hội thánh để thế gian tin. Amen.

Bài Giảng của ĐGH Bênêđictô XVI tại Lễ Tiệc Ly (Thứ Năm Tuần Thánh 21.4.2011)


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT