"Anh em không thể tỉnh thức nổi với Thầy một giờ sao?"(Mt 26,40)

Chủ đề : BÍ TÍCH THÁNH THỂ - DẤU CHỈ SỰ HIỆP THÔNG

eucharist3

 

 

1. Dấu Thánh Giá : Nhân Danh Cha . . . *

Lời dẫn :

1.1. Gợi ý tâm tình canh thức tối Thứ Năm Tuần Thánh.

Chúng ta vừa tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các tông đồ. Trong bữa ăn đó Chúa đã lập phép Thánh Thể để ở lại với chúng ta cho đến tận thế, đồng thời Người cũng thiết lập chức Linh Mục, khi truyền cho các tông đồ hãy làm việc Người vừa làm mà nhớ đến Người, nhờ đó hy tế Vượt Qua của Người được tái hiện và Người luôn hiện diện giữa chúng ta cho đến tận thế, để tiếp tục cứu độ thế giới.

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa lại còn quì xuống rửa chân cho các tông đồ, để lại cho chúng ta mẫu gương sống yêu thương phục vụ, nếu muốn trở nên môn đệ đích thực của Người.

Vì thế, tối nay sau Thánh Lễ, Hội Thánh tha thiết mời gọi các tín hữu hãy ở lại canh thức cầu nguyện với Chúa một thời gian, nhớ lại lời Chúa đã nói với các tông đồ : "Các con hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy", khi Chúa vào vườn Cây Dầu để cầu nguyện với Chúa Cha và trải qua cơn hấp hối hãi hùng.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt và dạy chúng ta biết cầu nguyện canh thức cùng với Chúa Giêsu trong đêm cực thánh này.

+Hát về Chúa Thánh Thần : Cầu xin Chúa Thánh Thần ... (hay : Hãy chiếu sáng tâm hồn con... sách hát, tr 2)

1.2. Gợi ý chủ đề :

Trong giờ này chúng ta họp nhau cầu nguyện trước Thánh Thể, với ước muốn tuyên xưng niềm tin của chúng ta đối với sự hiện diện của Đấng Phục Sinh ở giữa Giáo hội của Người. Như Chúa Giêsu Kitô đã nói : "Ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở giữa họ". Hơn nữa, Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta Bí tích của Mình và Máu Thánh Người như sự xác quyết về sự hiện diện sống động của Người ở giữa cộng đoàn các môn đệ. Thánh Thể là Bí tích của sự hiện diện này ở giữa chúng ta.

Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để kín múc sinh lực yêu thương và sự thông hiệp, vì Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và sự thể hiện tình hiệp thông. Chúng ta cùng lắng nghe lời cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất của các môn đệ. Xin tình yêu của Chúa luôn liên kết chúng ta và giúp chúng ta quãng đại xây dựng sự hiệp nhất.

Ở lại với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta múc lấy sức mạnh để xây dựng, vun trồng "thăng tiến các Hội đoàn và phát huy sự hiệp thông". Nguyện xin Chúa giúp chúng ta củng cố sự hiệp thông với Chúa, với các vị chủ chăn, với các thành phần dân Chúa, nhất là với các anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo.

Chúng ta cùng thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể:

2. Ca thờ lạy Thánh Thể : Con thờ lạy hết tình ... (sách hát, tr 19)

Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể. (sau mỗi câu xướng, cùng đáp : Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể)

KINH CẦU CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng vậy)

Chúa Giêsu Thánh Thể là Con Thiên Chúa hằng sống

Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa

Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường Sinh từ trời

Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành

Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung

Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót

Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng

Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn

Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn

Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng

3. Lắng nghe Lời Chúa

+Lời dẫn :

  Chúng ta hãy nghe trích dẫn thư của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, trong đó thánh nhân trình bày Thánh Thể, thông hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, hợp nhất chúng ta, làm cho chúng ta trở nên chi thể của nhau như thế nào.

3.1. Bài đọc thánh thư : 1Cr 10,16-17

Lời Chúa trích thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô.

"Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Đó là Lời Chúa.

Gợi ý suy niệm:

Trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt nam năm 2004, với chủ đề "Giáo hội sống Mầu nhiệm Thánh Thể" có viết : "Không có sự kết hiệp nào mật thiết cho bằng thông phần vào Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ăn Thịt và uống Máu như lời Người dạy. Thông phần Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta sẽ ở trong Chúa và Chúa sẽ ở trong chúng ta. Mỗi Kitô hữu điều mang Chúa Kitô trong mình, nhờ thông phần Mình và Máu Thánh Chúa. Sự sống của Chúa Kitô là sự sống lãnh nhận từ Chúa Cha (x.Ga 6,57) nên cũng là sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa". (thinh lặng 1 phút)

+ Hát Thánh vịnh 115 : Khi nâng chén tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa từ nhân .. . (sách hát, tr 15)

+ Chúc tụng :

Xướng : "Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiện diện dưới hình bánh rượu thực sự mỗi lần chúng con rước lễ.

Đáp : Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Xướng : "Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con rước lễ là chúng con được kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô.

Đáp : Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Xướng : "Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi con được rước lễ Chúa liên kết chúng con với các tín hữu khác trong thân thể duy nhất là Hội Thánh.

Đáp : Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Xướng : "Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, rước Chúa vào lòng, chúng con sẽ được lớn lên trong ân sủng của Chúa và bảo đảm sự sống muôn đời. Đáp : Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa.

* Lời dẫn : Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa đã mời gọi chúng con đến ca khen sự hiện diện của Chúa ở giữa Giáo hội trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Ngài.

3.2. Bài đọc Tin mừng (đứng) : Ga 17,9-11.24-26

Ca đoàn xướng : "Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con." (hát 2 lần)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan,

"Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng : " Lạy Cha,9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.

Cộng đoàn hát : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là sáng đời con. (hát 2 lần)

11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.

Cộng đoàn hát : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là sáng đời con. (hát 2 lần)

24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

Cộng đoàn hát : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là sáng đời con. (hát 2 lần)

25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Cộng đoàn hát : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là sáng đời con. (hát 2 lần)

4. Ca suy niệm : (một người đọc lời của bài hát – Bài Ca Hiệp Nhất)

ĐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa! Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha! Xin giải thoát chúng con xa điều bất hoà chia rẽ! Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.

1. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa!

2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Được Ngài thương cứu vớt, bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa!

Gợi ý suy niệm :

Chúa Giêsu thiết tha cầu nguyện cùng Chúa Cha cho sự hiệp nhất của các môn đệ. Những chia rẽ bất hoà xảy ra trong Giáo hội, trong từng quốc gia, từng cộng đoàn, từng gia đình, hay trong các mối tương quan của mỗi người là hệ quả của những hành động của con người và của mỗi người đã ngăn cản ước mong sự hiệp nhất của Đức Giêsu. Trong ít phút thinh lặng này, chúng ta cùng cảm nghiệm tai hại của những chia rẽ hận thù đang xảy ra và quyết tâm dấn thân xây dựng sự hiệp nhất như lòng Chúa mong ước. (thinh lặng 3 phút)

5. Nguyện xin :

Xướng : "Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta". Lạy Chúa Kitô, nguồn mạch của sự hiệp nhất trong cộng đoàn của chúng con chính là tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa đang lan tỏa trên chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để tình thương của Chúa bao bọc và gìn giữ chúng con.

Cộng đoàn : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến và xây dựng tình hiệp nhất.

Xướng : "Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta". Lạy Chúa Kitô, Chúa đã cầu xin tha thiết Chúa Cha cho chúng con được hiệp nhất, xin cho chúng con biết ý thức và yêu mến sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

Cộng đoàn : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến và xây dựng tình hiệp nhất.

Xướng : "Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta". Lạy Chúa Kitô, Chúa đã mong muốn chia sẻ cho chúng con tất cả những gì là vinh quang và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Cha, xin cho chúng con cũng mong muốn chia sẻ tình thương này cho tất cả những người chung quanh.

Cộng đoàn : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến và xây dựng tình hiệp nhất. Xướng : "Lạy cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta". Lạy Chúa Kitô, Chúa đã mong muốn chia sẻ cho chúng con tất cả những gì là vinh quang và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Cha, xin cho chúng con luôn nhiệt thành xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn qua lòng quảng đại chia sẻ trong cuộc sống.

Cộng đoàn : Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến và xây dựng tình hiệp nhất.

* Thêm ý cầu nguyện (các giáo khu, hay của các giới, các đoàn thể)

6. Hát Kinh Lạy Cha 7. Hát và cầu cho Đức Giáo Hoàng : Này con là đá . . .(sách hát, tr 28)

8. Hát thờ lạy Thánh Thể : Đây nhiệm tích . . .(sách hát, tr 27)

9. Đọc lời nguyện :

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, trong một xã hội còn nhiều chia rẽ, hận thù, xin cho chúng con những con người của Cha, được biết yêu thương nhau, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

+Hát kết thúc : Đâu có tình yêu thương . . . (sách hát, tr 52)

Lm. Pr Hoàng Liêm

Gp . Cần Thơ

 

Grid List

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 8

Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.