Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Sáu 26.08.2016

Thư Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Kính Gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Nhân Dịp Kỷ Niệm Một Nghìn Năm Thăng Long

E-mail Print

ThuHDGM_1000namTL

HĐGMVN (Theo http://www.hdgmvietnam.org/)


Newer news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT