Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Hai 24.11.2014
Font
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kinh Năm Đức Tin

E-mail Print

Kinh Năm Đức Tin

(đã được HĐGMVN chuẩn nhận)

logo_Nam_Duc_Tin

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/

chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/

nhờ đó chúng con được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, /

hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống./

Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống./

Chúng con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng,/

dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, /

để được sống và sống dồi dào./

Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con,/

để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, /

sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài,/

xin khơi lại cho chúng con những điều chúng con phải tin,/

những việc phải làm /

để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn./

Xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người,/

biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ,/

thực hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, /

để có thể thông truyền đức tin đó lại cho con cháu,/

và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin./

Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền,/

biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa,/

biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con,/

nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa,/

để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời.

Lạy Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các Thánh,/

các ngài là những những gương mẫu sống động về đức tin cho chúng con./

Xin giúp chúng con biết sống /

và thực hành đức tin của chúng con trong cuộc sống hằng ngày,/

nhất là trong Năm Đức Tin này.

Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. /

Amen!

HĐGMVN

Nguồn: WHĐ


Newer news items:
Older news items:

 

TIN - BÀI NỔI BẬT

hanoi.titocovn.com

titocohn_copy

Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện

baner_sokien

Đền Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Trung Tâm Hành Hương Thánh Phê-rô Lê Tuỳ

Video - Audio TGP Hà Nội

VideoTGP

Mục Lục

TGP Hà Nội
Tin Tức
Thông Báo
Văn Kiện
Suy Niệm
Giáo Lý
Giới Trẻ
Ơn Thiên Triệu
Bác Ái Xã Hội
Văn Hóa - Nghệ Thuật
Album Hình Ảnh TGP Hà Nội
Video - Audio TGP Hà Nội
Tủ Sách TGP Hà Nội