15 chủng sinh lãnh nhận thánh chức Phó tế trong hoàn cảnh đại dịch COVID

Sáng thứ Hai ngày 31/5/2021, tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng truyền chức Phó tế cho 15 thầy chủng sinh thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thật linh thiêng và sốt sắng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thánh lễ truyền chức phó tế hôm nay diễn ra trong bối cảnh thật đặc biệt. Hoàn toàn khác với mọi năm, ngày lễ truyền chức không tiếng kèn trống linh đình, không người thân tham dự, không khách mời gần xa. Tất cả mọi người chỉ hiệp thông tham dự Thánh lễ qua hệ thống trực tuyến. Ba chiếc máy quay được đặt ở các góc đã truyền tải Thánh lễ và nghi thức truyền chức cho toàn thể cộng đoàn.

Đồng tế với Đức TGM Giuse trong Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Đức cha Lôrenxô, Cha Tổng đại diện Antôn, Cha giám đốc Đại chủng viện, quý Cha tại Tòa Tổng Giám mục cùng một vài anh chị em ca viên phục vụ Thánh lễ.

Ngay sau bài đọc Tin Mừng là nghi thức truyền chức Phó tế. Mở đầu là nghi thức tuyển chọn. Cha Đặc trách Ơn gọi Toma Aq. Nguyễn Xuân Thủy đã xướng tên các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận tác vụ Phó tế và xác nhận sự xứng đáng của các tiến chức. Các thầy được xướng danh và giới thiệu với Đấng Bản Quyền gồm có:

1. Thầy Gioan Phạm Văn Đát

2. Thầy Giuse Vũ Duy Giáp

3. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hải

4. Thầy Giuse Trần Văn Hùng

5. Thầy Phêrô Trần Duy Hương

6. Thầy Luca Loan Phạm Xuân Hướng

7. Thầy Giuse Đặng Văn Khoa

8. Thầy Giuse Đinh Văn Long

9. Thầy Phaolô Trần Văn Minh

10. Thầy Antôn Lê Văn Quyết

11. Thầy Antôn Nguyễn Chúc Sinh

12. Thầy Giuse Vũ Văn Thoan

13. Thầy Gioan Baotixita Mai Văn Trường

14. Thầy Phêrô Trần Văn Vũ

15. Thầy Gioan Tạ Đức Vượng

Trong bài chia sẻ, khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa ngày lễ Đức Maria thăm viếng bà Elisabet, Đức TGM Giuse nhấn mạnh đến tinh thần sẵn sàng của Đức Maria, của tổ phụ Apraham. Tất cả những lời tuyên thệ của các tiến chức trong Thánh lễ này đều nói lên tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, cho đến hôm nay tinh thần sẵn sàng ấy mới chỉ là công thức, mới chỉ là lý thuyết, mới chỉ là ngôn từ. Tinh thần ấy sẽ được chứng minh trong thực tế đời sống của người phó tế. Từ đó, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các tiến chức luôn tuân giữ những gì đã thề hứa và mau mắn nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Sau bài giảng, các ứng viên tiến đến trước mặt Đức TGM Giuse để được ngài thẩm vấn về nhiệm vụ mà các thầy sắp được trao phó, và tự nguyện bày tỏ ý định giữ luật độc thân. Đồng thời các tiến chức cũng diễn tả lòng kính trọng và vâng phục Đấng bản quyền qua nghi thức đặt tay.

Sau khi thẩm vấn các ứng viên về lời hứa vâng phục, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn tha thiết cầu nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, gia tăng ơn thiêng trên các tiến chức qua kinh cầu các thánh.

Kết thúc Kinh cầu các thánh là nghi thức chính yếu của việc phong chức. Mỗi tiến chức lên quỳ trước mặt Đức TGM Giuse, ngài thinh lặng đặt tay trên đầu từng ứng viên, cử chỉ này nói lên việc thông ban Thánh Thần. Kế đó, Đức Tổng Giuse long trọng đọc lời nguyện phong chức.

Sau lời nguyện, các tiến chức lãnh nhận dây Stola và phẩm phục phó tế. Hai nghi thức diễn nghĩa (trao Phúc Âm và hôn chúc bình an) được cử hành ngay sau đó để các tiến chức ý thức cách sâu sắc rằng từ nay “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”.

Khép lại nghi thức phong chức, Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Lời Chúa thật trang nghiêm và sốt sắng. Hai tân Phó tế đã chính thức tiến lên thực hiện vai trò phục vụ của mình trong việc chuẩn bị lễ vật cùng một số tác vụ phục vụ bàn thờ bên cạnh Vị Chủ tế.

Như Đức Maria đã mau mắn lên đường giới thiệu Chúa đến với mọi người, ước mong sau ngày lãnh nhận tác vụ phó tế hôm nay, quý thầy cũng sẽ mau mắn lên đường rao truyền Tin Mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người, luôn hăng say nhiệt thành trong sứ vụ mới để có thể xứng đáng tiến tới thánh chức linh mục trong tương lai.

VIDEO – THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

BBT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top