19 anh chị em Tân Tòng tại Giáo xứ Mỹ Thượng

Tại giáo xứ Mỹ Thượng đã có 19 anh chị em Dự Tòng đón nhận các Bí tích khai tâm Ki-tô giáo trong đêm vọng Phục Sinh ngày 15 tháng 4 năm 2017. Chủ sự nghi thức trọng thể này là cha An-tôn Phạm Văn Dũng – Thư ký của Đức Hồng Y Phê-rô.

19 anh chị em Tân Tòng đến từ các giáo xứ An Hòa, Lưu Xá, và Mỹ Thượng. Các giáo xứ này do cha Luca Vũ Công Liêm coi sóc.

Tại các giáo xứ An Hòa, Lưu Xá, họ Mỹ Hạ và họ Đầm Mơ thuộc xứ Lưu Xá cũng có cha xứ Luca Vũ Công Liêm và các cha phó Phê-rô Trần Thanh Dũng C.M, cha Giuse Nguyễn Khắc Trường cử hành nghi thức Đêm Vọng Phục Sinh. Tuy nhiên, các Dự tòng trong cả 3 xứ đã cùng nhau theo học giáo lý trong thời gian tìm hiểu Chúa suốt một năm qua. Do đó cha xứ Luca đã để tất cả các Dự Tòng đón nhận các Bí Tích Khai tâm cùng lúc tại giáo xứ Mỹ Thượng.

Nguyện xin Chúa Ki-tô Phục Sinh luôn ban tràn đầy ánh sáng của lòng tin và ơn thánh, để nâng đỡ và hướng dẫn đời sống đức tin của các anh chị em Tân Tòng trong ân sủng và bình an của Ngài.

my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13
my thuong 13

BTT giáo hạt Thanh Oai

Print
Email
Scroll to Top