Ngày: Tháng Mười Hai 16, 2011

Truyền tin

Chúa sai thiên sứ từ trời Đến Na-da-rét vào nơi thôn làng Gặp cô trinh nữ đoan trang Sống theo ý Chúa mọi đàng nết na

Scroll to Top