Ngày: Tháng Hai 23, 2012

IMG_2683

Đức TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Lễ Tro tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

WTGPHN – “Mùa Chay là mùa của hồng ân, Mùa Chay là mùa của ơn cứu độ”. Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã mở đầu như thế, khi ngài dâng Lễ Tro tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội, lúc 10h00, Thứ Tư, ngày 22 tháng 02 năm 2012. Cùng đồng tế …

Đức TGM Phê rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Lễ Tro tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội Đọc tiếp »

Scroll to Top