Thiếu nhi giáo xứ Đồng Trì tổng kết Chiến dịch Hè 2012: Sống mầu nhiệm Kitô giáo.

WTGPHN – Được sự quan tâm đặc biệt của Cha xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên, vào ngày thứ Bẩy 18/08/2012, ban Giáo lý Giáo xứ Đồng Trì đã tổ chức Tổng kết Chiến dịch Hè 2012 của các em Thiếu Nhi Thánh Thể với Chủ đề: “Sống mầu nhiệm Kitô giáo”. Sau gần 3 tháng …

Thiếu nhi giáo xứ Đồng Trì tổng kết Chiến dịch Hè 2012: Sống mầu nhiệm Kitô giáo. Đọc tiếp »