Ngày: Tháng Chín 8, 2012

Linh_muc

Ơn gọi linh mục là câu chuyện tình yêu

Ánh mặt trời chói chang vào buổi sáng thứ Bảy 30-6-2012 như lời chào mừng một biến cố trang trọng uy nghiêm diễn ra tại Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà nơi trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp. Đó là lễ truyền chức linh mục cho 12 thầy phó tế.

Chúa chữa điếc và ngọng

(CN 23 TN-B) Đức Giê-su bỏ vùng Tia Xi-đôn qua ngả bên kia đi liền Biển hồ thập tỉnh vào miền Người ta đem đến người “hiền” điếc tai

Scroll to Top