Ngày: Tháng Tám 8, 2013

IMG_2877_copy

Tổng Giáo Phận Hà Nội: Hội thi giáo lý Năm Đức Tin 2013

WTGPHN – Vào ngày 8 tháng 8 năm 2013 tại giáo xứ Hà Đông, đã diễn ra một sự kiện quan trọng của Tổng Giáo Phận Hà Nội trong Năm Đức Tin, đó là Hội thi giáo lý cấp giáo phận. Vì là ngày hội lớn của Tổng Giáo Phận nên dù tiết trời mưa …

Tổng Giáo Phận Hà Nội: Hội thi giáo lý Năm Đức Tin 2013 Đọc tiếp »

Scroll to Top