Ngày: Tháng Mười Một 15, 2014

Bacai_1

Bên bờ xã hội ngay giữa lòng thế giới văn minh tân tiến

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL Trong những lần tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles từ năm 2011, có hai lần chúng tôi (Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương) gặp 2 hoàn cảnh khá chuyên biệt cần lưu tâm. Thật vậy, thường chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề cung …

Bên bờ xã hội ngay giữa lòng thế giới văn minh tân tiến Đọc tiếp »

Hiệp sống Tin mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 LÒNG ĐẠO ĐỨC ĐÒI THỰC THI ĐỨC ÁI CỤ THỂ

Scroll to Top