Giáo xứ Cẩm Cơ chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Chúa nhật, ngày 03- 4- 2016, Giáo xứ Cẩm Cơ long trọng chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.