Các Giáo Xứ Trong Tổng Giáo Phận Hà Nội

   Giáo Xứ  Tên Khác  Giáo Hạt  Địa Chỉ An Hòa   Thanh Oai Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội An Khoái   Phủ Lý Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam An Lộc   Nam Định Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định An Phú Kẻ Tâng Phủ Lý Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam An …

Các Giáo Xứ Trong Tổng Giáo Phận Hà Nội Đọc tiếp »