Ngày: Tháng Tám 25, 2016

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng Chính xứ Đại Ơn – Chúc Lý Sinh năm: 1980 Lễ quan thầy: 13/06 Thụ phong linh mục: 15/06/2012 Đ/c: Nhà thờ Đại Ơn – Ngọc Hoà – Chương Mỹ – Hà Nội

Lm. Brunô Nguyễn Văn San

Lm. Brunô Nguyễn Văn San Chính xứ Thạch Bích – Thanh Lãm Sinh năm: 1976 Lễ quan thầy: 06/10 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c : Giáo xứ Thạch Bích – Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn

Lm. Giuse Vũ Ngọc Ruẫn Chính xứ Bằng Sở – Quản hạt Phú Xuyên Sinh năm: 1955 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 21/09/1995 Đ/c: Thôn Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Lm. Giuse Vũ Đức Quý

Lm. Giuse Vũ Đức Quý Chính xứ Nam Xá Sinh năm: 1975 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 02/06 Đ/c: Nhà thờ Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

Lm. Giuse Tạ Minh Quý

 Lm. Giuse Tạ Minh Quý  Phó ban ơn gọi Sinh năm: 1980 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 15/06/2012 Đ/c: 40 Nhà chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Lm. Brunô Phạm Bá Quế

Lm. Brunô Phạm Bá Quế Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội Sinh năm: 1962 Lễ quan thầy: 06/10 Thụ phong linh mục: 08/09/2001 Đ/c: Đại chủng viện, 29 Ngõ 220, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế Hưu dưỡng Sinh năm: 1943 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 26/06/1977 Đ/c: Nhà thờ Lập Thành – Hợp Hưng – Vụ Bản – Nam Định

Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang

Lm. Gioan B. Nguyễn Văn Quang Chính xứ Hà Đông Giám đốc Caritas Hà Nội Sinh năm: 1967 Lễ quan thày: 24/6 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi. Hà Đông, Hà Nội

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Lm. Antôn Trần Văn Phú Phó ban ơn gọi Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ Phong linh mục: 30/3/2016 Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Giuse Mai Hữu Phê

Lm. Giuse Mai Hữu Phê Chính xứ Khoan Vĩ – Nhân Khang Sinh năm: 1975 Lễ quan thày: 19/03 Thụ phong linh mục: 22/12/2009 Đ/c: Nhà thờ Khoan Vỹ – Nhân Chính – Lý Nhân – Hà Nam

Scroll to Top