Ngày: Tháng Tám 26, 2016

Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh

Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh Chính xứ Canh Hoạch (Vác) Sinh năm: 1981 Lễ quan thầy: 27/12 Chịu chức linh mục: 27/6/2010 Đ/c: Nhà thờ Canh Hoạch (Vác), Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Antôn Trần Công Ý

Lm. Antôn Trần Công Ý Chính xứ Thụy Ứng Kiêm nhiệm: Lại Yên Sinh năm: 1960 Lễ quan thầy: 13/06 Thụ phong linh mục: 08/09/2001 Đ/c: Giáo xứ Thụy Ứng, Ðồng Tháp, Ðan Phượng, TP. Hà Nội

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân Phó xứ Thượng Lâm, thường trực tại Phúc Lâm Sinh năm: 1975 Lễ quan thầy: 03/12 Thụ phong linh mục: 22/12/2009 Đ/c: Nhà thờ Phúc Lâm, Phúc Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội

Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Lm. Phêrô Trần Văn Việt Chính xứ Vĩnh Trị Trưởng ban Giới trẻ Sinh năm: 1974 Lễ quan thầy: 29/06 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: Giáo xứ Vĩnh Trị – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Lm. Giuse Vũ Công Viện

Lm. Giuse Vũ Công Viện Đại diện tư pháp Giám học Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Siinh năm: 1973 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: 13 đường Handiresco, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên Hưu dưỡng Sinh năm: 1944 Lễ quan thầy: 03/12 Thụ phong linh mục: 26/06/1977 Đ/c: Giáo họ Hội Động (giáo xứ Công Xá) – Đức Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Lm. Giuse Phạm Đức Văn

Lm. Giuse Phạm Đức Văn Chính xứ: Mỹ Thượng – An Hòa Sinh năm: 1978 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 15/6/2012 Đ/c: Giáo xứ Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Lm. Giuse Lê Danh Tường

Lm. Giuse Lê Danh Tường Đặc Trách Truyền Thông Sinh năm: 1976 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến Chính xứ Mường Tre Sinh năm: 1968 Lễ quan thầy: 24/06 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: Nhà thờ giáo họ Bình Tân, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến Chính xứ Cát Thuế Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội Sinh năm: 1972 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 22/12/2003 Đ/c:  nhà thờ Cát Thuế – Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Scroll to Top