Ngày: Tháng Tám 26, 2016

Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh

Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh Chính xứ Canh Hoạch (Vác) Sinh năm: 1981 Lễ quan thầy: 27/12 Chịu chức linh mục: 27/6/2010 Đ/c: Nhà thờ Canh Hoạch (Vác), Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Antôn Trần Công Ý

Lm. Antôn Trần Công Ý Chính xứ Thụy Ứng Kiêm nhiệm: Lại Yên Sinh năm: 1960 Lễ quan thầy: 13/06 Thụ phong linh mục: 08/09/2001 Đ/c: Giáo xứ Thụy Ứng, Ðồng Tháp, Ðan Phượng, TP. Hà Nội

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân Giúp nhà Tình thương Đồng Gianh Sinh năm: 1975 Lễ quan thầy: 03/12 Thụ phong linh mục: 22/12/2009 Đ/c: Phú Thành, Lạc Thuỷ,  Hoà Bình

Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Lm. Phêrô Trần Văn Việt Chính xứ Vĩnh Trị Trưởng ban Giới trẻ Sinh năm: 1974 Lễ quan thầy: 29/06 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: Giáo xứ Vĩnh Trị – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Lm. Giuse Vũ Công Viện

Lm. Giuse Vũ Công Viện Đại diện tư pháp Chính xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) Siinh năm: 1973 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: P. Giáp Bát, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên Chính xứ Vĩnh Trụ Sinh năm: 1944 Lễ quan thầy: 03/12 Thụ phong linh mục: 26/06/1977 Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trụ – Thị trấn Vĩnh Trụ – Lý Nhân – Hà Nam

Lm. Giuse Phạm Đức Văn

Lm. Giuse Phạm Đức Văn Chính xứ: Mỹ Thượng – An Hòa Sinh năm: 1978 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 15/6/2012 Đ/c: Giáo xứ Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

Lm. Giuse Lê Danh Tường

Lm. Giuse Lê Danh Tường Đặc Trách Truyền Thông Sinh năm: 1976 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến

Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến Chính xứ Hàng Bột Sinh năm: 1968 Lễ quan thầy: 24/06 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: Nhà thờ Hàng Bột, 162 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến Chính xứ Cát Thuế Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội Sinh năm: 1972 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 22/12/2003 Đ/c:  nhà thờ Cát Thuế – Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Scroll to Top