Ngày: Tháng Tám 26, 2016

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền Chính xứ Đồng Bào Sinh năm: 1961 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 08/12/1987 Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn Chính xứ Sơn Lãng (Sơn Miêng) Sinh năm: 1959 Lễ quan thầy: 29/06 Thụ phong linh mục: 21/09/1995 Đ/c: Nhà thờ Sơn Miêng – Hoà Sơn – Ứng Hoà – Hà Nội

Lm. Giuse Phạm Văn Tụ

Lm. Giuse Phạm Văn Tụ Chính xứ Phú Đa Sinh năm: 1973 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 22/12/2009 Đ/c: Nhà thờ Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam.

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường Chính xứ Lam Điền Sinh năm: 1976 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 08/09/2015 Đ/c: Nhà thờ Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội

Lm. Phêrô Lại Quang Trung

Lm. Phêrô Lại Quang Trung Chính xứ Lại Xá Sinh năm: 1973 Lễ quan thầy: 29/06 Thụ phong linh mục: 22/12/2009 Đ/c: Giáo xứ Lại Xá, Tổ 1, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

Lm. Giuse Phạm Minh Triệu Chính xứ Nam Định Sinh năm: 1976 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đ/c: Nhà thờ Nam Định – 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Ðịnh

Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình

Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình Chính xứ: Công Xá Đặc trách xây dựng Sinh năm: 1973 Lễ quan thầy: 25/01 Thụ phong linh mục: 22/12/2009 Đ/c: Giáo xứ Công Xá, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Lm. Phêrô Trần Văn Trí

Lm. Phêrô Trần Văn Trí Chính xứ Nam Dư Sinh năm: 1973 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 29/11/2005 Đ/c: Nhà thờ Nam Dư, Số 30 ngõ 95 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn

Lm. Gioan. B Bùi Quốc Toàn Chính xứ Bàng Ba – Lý Nhân Sinh năm: 1977 Lễ quan thầy: 24/6 Thụ phong linh mục: 15/6/2012 Đ/c: Nhà thờ Bàng Ba – xóm Nhì, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản Chính xứ Chợ Nội Linh hướng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Sinh năm 1972 Lễ quan thầy: 29/06 Thụ phong linh mục: 20/12/2007 Đc: Nhà thờ Chợ Nội – Đồng Du – Bình Lục – Hà Nam

Lm. Antôn Trần Quang Tiến

Lm. Antôn Trần Quang Tiến  Chính xứ Sở Kiện Sinh năm: 1975 Lễ quan thầy: 13/06 Thụ phong linh mục: 29/11/2005 Đ/c: Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Scroll to Top