Ngày: Tháng Tám 26, 2016

Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên  Giảng viên Đại Chủng Viện Sinh năm: 1956 Lễ quan thầy: 29/06 Thụ phong linh mục: 22/12/2006 Đ/c: 21 Phố Hàm Long – P. Phan Chu Trinh – Q. Đống Đa – Hà Nội

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng Tổng Đại Diện  Chính xứ Chính tòa Hà Nội Sinh năm: 1970 Lễ quan thầy: 13/06 Thụ phong linh mục: 08/09/2001 Đ/c: 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm -Hà Nội

Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái Chính xứ Đồng Sơn Sinh năm: 1974 Lễ quan thầy: 24/06 Thụ phong linh mục: 20/12/2009 Đ/c: Nhà thờ Đồng Sơn – Liên Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

Lm. Giuse Bùi Quang Tào

Lm. Giuse Bùi Quang Tào Chính xứ Phủ Lý – Quản hạt Phủ Lý Sinh năm: 1969 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 22/12/2003 Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý – Đường Biên Hòa – phường Minh Khai – Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ Chính xứ Đại Phú Sinh năm: 1969 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 15/06/2012 Đ/c: Nhà thờ Đại Phú – Lê Hồ – Kim Bảng -Hà Nam

sy nguyen quoc giuse

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ Chính xứ Cao Mật Bến Sinh năm: 1972 Lễ quan thầy: 19/03 Thụ phong linh mục: 10/06/2007 Đ/c: Nhà thờ Cao Mật Bến, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái

Lm. Phan-xi-cô Nguyễn Văn Soái Chính xứ Đồng Gội, quản nhiệm Đồn Vận, ở họ Lương Sơn Sinh năm: 1972 Lễ quan thầy: 03/12 Thụ phong linh mục: 08/09/2015 Đ/c: Nhà thờ Lương Sơn

Scroll to Top