Ngày: Tháng Mười 19, 2016

Giáo xứ Đại Ơn

GIÁO XỨ ĐẠI ƠN  Nhà thờ giáo xứ Đại Ơn năm 2010 Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Đại Ơn – Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2473 nhân danh Linh …

Giáo xứ Đại Ơn Đọc tiếp »

Giáo xứ Kẻ Nghệ

GIÁO XỨ KẺ NGHỆ Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Khôn Thôn – Minh Cương – Thường Tín – Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Đức Mẹ Lên Trời 15/08 Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ:  2457 nhân danh Linh mục chính xứ: …

Giáo xứ Kẻ Nghệ Đọc tiếp »

Giáo xứ Nam Xá

GIÁO XỨ NAM XÁNhà thờ giáo xứ Nam Xá Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Nam Xá – Nhân Nghĩa – Lý Nhân – Hà Nam Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm 08/12 Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1569 nhân danh Linh …

Giáo xứ Nam Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ Vĩnh Đà

GIÁO XỨ VĨNH ĐÀ Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Xóm 3 – Cao Đà – Nhân Mỹ – Lý Nhân – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Gioan Baotixita 24/06 Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 1197 nhân danh Linh mục chính xứ:  Fx. …

Giáo xứ Vĩnh Đà Đọc tiếp »

Scroll to Top