1

Giáo xứ Vĩnh Trị

GIÁO XỨ VĨNH TRỊ  Thuộc giáo hạt Nam Định Địa chỉ: thôn Vĩnh Trị – xã Yên Trị – Ý Yên – Nam Định Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi Nhà thờ xây dựng năm 1877 – 1896 Số giáo dân toàn xứ: 3918 nhân danh Linh mục chính …

Giáo xứ Vĩnh Trị Đọc tiếp »