Ngày: Tháng Mười Một 22, 2016

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn  Chính xứ Tân Lạc Sinh năm: 1982 Lễ quan thầy: 19/3 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: Số 17 – Ngõ Tân Lạc, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân Giám quản Giang Xá Đặc trách sinh viên Lễ quan thầy: 29/6Sinh năm: 1984 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: Giáo xứ Giang Xá – Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội

Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân

Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân Giám quản: Gia Trạng Sinh năm: 1975 Lễ quan thầy: 08/8 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: Giáo xứ Gia Trạng, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn Phó Tổng Quản lý – Thư ký Sinh năm: 1982 Lễ quan thầy: 27/12 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: 40 Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng

Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng Giám quản Trung Đồng Sinh năm: 1978 Lễ quan thầy: 05/04 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: Nhà thờ Trung Đồng, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

Lm. Giuse Đào Trọng Thành

Lm. Giuse Đào Trọng Thành Chính xứ Giảng Võ Đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: Nhà thờ Giảng Võ, 766 Đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích Giám quản: Đồng Chiêm Sinh năm: 1979 Lễ quan thầy: 29/6 Chịu chức linh mục: 19/10/2016 Đ/c: Nt. Đồng Chiêm – An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội.

Scroll to Top