Tháng Năm 3, 2017

9

Giáo Xứ Đoan Nữ Mừng Lễ Thánh Quan Thầy Và Khai Mạc Tháng Hoa.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ …

Giáo Xứ Đoan Nữ Mừng Lễ Thánh Quan Thầy Và Khai Mạc Tháng Hoa. Đọc tiếp »

Scroll to Top