Ngày: Tháng Năm 6, 2017

Thiếu Nhi Giáo Xứ Chính Tòa – Hành Hương Bác Ái Phục Sinh

Ngày 01/5/2017, thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa đã có ngày hành hương bác ái Phục Sinh tại Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu. Tham gia chuyến hành hương gồm có cha đặc trách giáo lý Giuse Đỗ Văn Đức, các Soeur dòng Mến Thánh Giá và dòng Phaolô, cô trưởng xứ đoàn Maria …

Thiếu Nhi Giáo Xứ Chính Tòa – Hành Hương Bác Ái Phục Sinh Đọc tiếp »

Scroll to Top