Tháng Năm 18, 2017

Nhớ Ơn Đức Cố Hồng Y Giuse Maria

Thời gian thấm thoát đã 27 năm kể từ ngày Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn được Chúa gọi về nhà Cha. Lúc này trong tôi trào lên một nỗi niềm thương nhớ và những kỉ niệm về Ngài với Dòng MTG lại lần lượt hiện ra trong tôi.

Scroll to Top