Ngày: Tháng Chín 6, 2017

Tập viện dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đón nhận các Tập sinh mới.

Vào lúc 17h30’ ngày 27/8/2017, tại Cộng đoàn Huấn luyện Kiện Khê thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, chị Tổng phụ trách Anna Nguyễn Thị Ngoãn đã chủ sự Nghi thức gia nhập Tiền tập viện cho 18 em Thanh Tuyển và nghi thức gia nhập Tập Viện cho 22 em Tiền Tập …

Tập viện dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đón nhận các Tập sinh mới. Đọc tiếp »

Scroll to Top