Ngày: Tháng Mười Hai 22, 2017

Hỏi: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào? – Cùng nhau học giáo lý

48. Hỏi: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào? Thưa: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi khi tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất mà Ngài có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi vị thần linh chỉ là một Thiên …

Hỏi: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào? – Cùng nhau học giáo lý Đọc tiếp »

Scroll to Top