Ngày: Tháng Tư 3, 2019

Xin Ngài thương con

Giáo Hội Công giáo bước vào Mùa Chay thánh với tâm tình khiêm nhường sám hối. Mùa Chay khởi đầu với nghi thức xức tro, được cử hành trong Phụng vụ. Tâm tình sám hối đi liền với việc giữ chay, cầu nguyện và làm việc bác ái làm nên một mùa chay giàu ý …

Xin Ngài thương con Đọc tiếp »

Giáo xứ Giang Xá

GIÁO XỨ GIANG XÁNhà thờ giáo xứ Giang Xá Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ: Giang Xá, Hoài Đức, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1927 nhân danh Linh mục …

Giáo xứ Giang Xá Đọc tiếp »

gx duong tho

Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO XỨ DƯỠNG THỌNhà thờ giáo xứ Dưỡng Thọ Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Tiên Phong – Duy Tiên – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 599 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Khắc …

Giáo xứ Dưỡng Thọ Đọc tiếp »

Giáo xứ Đồng Trì

GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌNhà thờ giáo xứ Đồng Trì Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ: Đồng Trì, Tứ Hiệp, Thanh trì, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Théophane Venard Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1712 nhân danh Linh mục chính xứ: …

Giáo xứ Đồng Trì Đọc tiếp »

Giáo xứ Đồng Sơn

GIÁO XỨ ĐỒNG SƠNNhà thờ giáo xứ Đồng Sơn Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: thôn Đồng Sơn, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: 1385 nhân danh Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1385 nhân danh Linh mục chính …

Giáo xứ Đồng Sơn Đọc tiếp »

Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO XỨ ĐỒNG PHÚNhà thờ giáo xứ Đồng Phú Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Xóm 2-  Đồng Phú – Nguyên Lý – Lý Nhân – Hà Nam Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2148 nhân danh Linh mục phó xứ thường trực: …

Giáo xứ Đồng Phú Đọc tiếp »

Giáo xứ Động Linh

GIÁO XỨ ĐỘNG LINHNhà thờ Giáo xứ Động Linh Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Động Linh – Duy Minh – Duy Tiên – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu: Chúa Ki-tô Vua hoàn thành năm 2017 Số giáo dân toàn xứ: 3243 nhân danh Linh …

Giáo xứ Động Linh Đọc tiếp »

Scroll to Top