Ngày: Tháng Bảy 12, 2019

Giáo xứ Lam Điền

GIÁO HỌ LAM ĐIỀN Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Lam Điền – Thụy Hương – Chương Mỹ – Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1073 nhân danh Linh mục chính xứ: Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường Linh …

Giáo xứ Lam Điền Đọc tiếp »

Giáo xứ Lại Yên

GIÁO XỨ LẠI YÊNNhà thờ giáo xứ Lại Yên Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ: Thôn 3, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội. Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu (1/10) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 378 nhân danh Linh mục chính …

Giáo xứ Lại Yên Đọc tiếp »

Giáo xứ Lại Xá

GIÁO XỨ LẠI XÁ Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Tổ 1, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ : 3050 nhân danh Linh mục chính xứ: Phêrô Lại Quang Trung Linh mục phó xứ: …

Giáo xứ Lại Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ La Phù

GIÁO XỨ LA PHÙNhà thờ giáo xứ La Phù Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Tân Minh – Thường Tín – Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2526 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Văn …

Giáo xứ La Phù Đọc tiếp »

Giáo xứ Khắc Cần

GIÁO XỨ KHẮC CẦNNhà thờ giáo xứ Khắc Cần Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến Linh mục phó xứ: Giáo họ …

Giáo xứ Khắc Cần Đọc tiếp »

gx hoang xa

Giáo xứ Hoàng Xá

GIÁO XỨ HOÀNG XÁ Nhà thờ giáo xứ Hoàng Xá Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 982 nhân danh Linh mục chính xứ: Phêrô Đỗ Văn Chung Linh mục …

Giáo xứ Hoàng Xá Đọc tiếp »

Scroll to Top