Ngày: Tháng Bảy 13, 2019

Giáo xứ Mỗ Xá

Nhà thờ giáo xứ Mỗ Xá GIÁO XỨ MỖ XÁ Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 695 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trịnh Duy Hưng Giáo …

Giáo xứ Mỗ Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ Mang Sơn

GIÁO XỨ MANG SƠNNhà thờ giáo xứ Mang Sơn Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Mang Sơn, Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1716 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn …

Giáo xứ Mang Sơn Đọc tiếp »

Giáo xứ Mạc Thượng

GIÁO XỨ MẠC THƯỢNGNhà thờ giáo xứ Mạc Thượng Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2021 nhân danh Linh mục quản xứ: Phanxicô Xavie Trần Truyền Giáo Linh …

Giáo xứ Mạc Thượng Đọc tiếp »

Giáo xứ Lý Nhân

GIÁO XỨ LÝ NHÂNNhà thờ giáo xứ Lý Nhân Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phú Phúc – Lý Nhân – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Mat-thi-a Tông đồ (12/5) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1476 nhân danh Linh mục …

Giáo xứ Lý Nhân Đọc tiếp »

Giáo xứ Lưu Xá

GIÁO XỨ LƯU XÁNhà thờ giáo xứ Lưu Xá Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1927 Quan thầy: Thánh Phê-rô tông đồ (29/6) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2618 nhân danh …

Giáo xứ Lưu Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ Lảnh Trì

GIÁO XỨ LẢNH TRÌNhà thờ giáo xứ Lảnh Trì Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1723 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Đức Long Giáo họ trực thuộc: + …

Giáo xứ Lảnh Trì Đọc tiếp »

Giáo xứ Lan Mát

GIÁO XỨ LAN MÁT Nhà thờ giáo xứ Lan Mát Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Lan Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2000 nhân danh Linh mục phó xứ thường trực: Giuse …

Giáo xứ Lan Mát Đọc tiếp »

Scroll to Top