Ngày: Tháng Bảy 13, 2019

Giáo xứ Mỗ Xá

Nhà thờ giáo xứ Mỗ Xá GIÁO XỨ MỖ XÁ Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 695 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trịnh Duy Hưng Giáo …

Giáo xứ Mỗ Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ Mang Sơn

GIÁO XỨ MANG SƠNNhà thờ giáo xứ Mang Sơn Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Mang Sơn, Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1716 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn …

Giáo xứ Mang Sơn Đọc tiếp »

Giáo xứ Mạc Thượng

GIÁO XỨ MẠC THƯỢNGNhà thờ giáo xứ Mạc Thượng Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2021 nhân danh Linh mục quản xứ: Phanxicô Xavie Trần Truyền Giáo Linh …

Giáo xứ Mạc Thượng Đọc tiếp »

Giáo xứ Lý Nhân

GIÁO XỨ LÝ NHÂNNhà thờ giáo xứ Lý Nhân Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phú Phúc – Lý Nhân – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Mat-thi-a Tông đồ (12/5) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1476 nhân danh Linh mục …

Giáo xứ Lý Nhân Đọc tiếp »

Giáo xứ Lưu Xá

GIÁO XỨ LƯU XÁNhà thờ giáo xứ Lưu Xá Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: năm 1927 Quan thầy: Thánh Phê-rô tông đồ (29/6) Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2618 nhân danh …

Giáo xứ Lưu Xá Đọc tiếp »

Giáo xứ Lảnh Trì

GIÁO XỨ LẢNH TRÌNhà thờ giáo xứ Lảnh Trì Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 1723 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Đức Long Giáo họ trực thuộc: + …

Giáo xứ Lảnh Trì Đọc tiếp »

Giáo xứ Lan Mát

GIÁO XỨ LAN MÁT Nhà thờ giáo xứ Lan Mát Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Lan Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân toàn xứ: 2000 nhân danh Linh mục phó xứ thường trực: Giuse …

Giáo xứ Lan Mát Đọc tiếp »

Ngày 11/7: Thánh Bê-nê-đic-tô – Viện phụ

Bậc lễ: Lễ nhớ Màu phụng vụ: Trắng Tiểu sử: Thánh Bênêđictô – Viện phụ (khoảng 480 – 547) Ca nhập lễ Đây là các vị thánh đã được ơn chúc phúc của Chúa, và được Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ thương xót, vì đây là dòng dõi những người tìm kiếm Chúa. Lời nguyện …

Ngày 11/7: Thánh Bê-nê-đic-tô – Viện phụ Đọc tiếp »

Scroll to Top