Ngày: Tháng Bảy 18, 2019

Matta và Maria – Chúa Nhật XVI Thường niên – Năm C

 MATTA VÀ MARIA  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (Lc 10, 38-42) 1. Qua lịch sử của khoa chú giải, giai thoại này đã giải thích nhiều cách khác nhau. Chúng ta sẽ trình bày một vài cách giải thích theo thứ tự thời gian. Sau đó, cố gắng nắm vững ý nghĩa …

Matta và Maria – Chúa Nhật XVI Thường niên – Năm C Đọc tiếp »

Cầu nguyện và Làm việc – Suy niệm Chúa nhật XVI Thường niên C

Cầu nguyện và làm việc CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM – C (Lc 10, 25-37) Cầu nguyện và hoạt động là hai việc không thể thiếu trong đời sống người kitô hữu chúng ta. Người kitô hữu đích thực là người có đời sống cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa. Người cầu …

Cầu nguyện và Làm việc – Suy niệm Chúa nhật XVI Thường niên C Đọc tiếp »

Scroll to Top