Ngày: Tháng Tám 24, 2019

Giáo họ Thọ Mai – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ THỌ MAI Giáo xứ Bàng Ba Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 178 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Giáo họ Tân Hưng – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ TÂN HƯNG Giáo xứ Bàng Ba Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 180 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Giáo họ Do Đạo – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ DO ĐẠO Giáo xứ Bàng Ba Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 100 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Giáo họ Bồ Hưng – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ BỒ HƯNG Giáo xứ Bàng Ba Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 66 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Giáo họ Bàng Ngoại – Giáo xứ Bàng Ba

GIÁO HỌ BÀNG NGOẠI Giáo xứ Bàng Ba Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 176 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Gioan B. Bùi Quốc Toàn

Giáo họ Tân Thái – Giáo xứ Bái Xuyên

GIÁO HỌ TÂN THÁI Giáo xứ Bái Xuyên Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân: 9 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thuỳ

Giáo họ Trại Ông Già – Giáo xứ Bái Xuyên

GIÁO HỌ TRẠI ÔNG GIÀ Giáo xứ Bái Xuyên Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân: 87 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thuỳ

Giáo họ Dũng Lạc – Giáo xứ Bái Đô

GIÁO HỌ DŨNG LẠC Giáo xứ Bái Đô Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân: 207 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Quang Khánh

Giáo họ Cao Dương – Giáo xứ An Tập

GIÁO HỌ CAO DƯƠNGNhà thờ giáo họ Cao Dương Giáo xứ An Tập  Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Cao Dương, An Đổ, Bình Lục, Hà Nam  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân: 328 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phaolô Nguyễn Văn Kiều

Giáo họ Kiện mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương quan thầy

Cùng với toàn thể Giáo hội mừng lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương*, vào lúc 20h30 thứ Năm, ngày 22/08/2019, tại giáo họ Kiện thuộc giáo xứ Sở Kiện, Cha xứ Antôn Trần Quang Tiến đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, quan thầy giáo họ Kiện và công …

Giáo họ Kiện mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương quan thầy Đọc tiếp »

Giáo họ Bình Mỹ – Giáo xứ An Tập

GIÁO HỌ BÌNH MỸ  Giáo xứ An Tập Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân: 250 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phaolô Nguyễn Văn Kiều Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Vương Văn Đủ

Scroll to Top