Ngày: Tháng Mười 15, 2019

Liên hoan phim “Tôn giáo Ngày nay”

Ngày 09/10 vừa qua đã diễn ra lễ trao giải trong liên hoan phim Tôn giáo Ngày nay (Religion Today) lần thứ 22 tại Trento, Italia. Trong số đó, phim “Thói xấu của Hy vọng” dành 3 giải.

Giáo họ Dương Liễu – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ DƯƠNG LIỄU Giáo xứ Giang Xá Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 135 nhân danh Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân Linh mục phó xứ:

Giáo họ Đại Tụ – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ ĐẠI TỤ Giáo xứ Giang Xá Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 27 nhân danh Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân Linh mục phó xứ:

Giáo họ Vĩnh Thượng – Giáo xứ Giang Soi (Thanh Rang)

GIÁO HỌ VĨNH THƯỢNG Giáo xứ Giang Soi (Thanh Rang) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 57 nhân danh Linh mục chính xứ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh Linh mục phó xứ:

Giáo họ Giang Đường – Giáo xứ Giang Soi (Thanh Rang)

GIÁO HỌ GIANG ĐƯỜNG Giáo xứ Giang Soi (Thanh Rang) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Giuse Thợ Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 68 nhân danh Linh mục chính xứ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh Linh mục …

Giáo họ Giang Đường – Giáo xứ Giang Soi (Thanh Rang) Đọc tiếp »

Giáo họ Thọ Cầu – Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO HỌ THỌ CẦUNhà thờ giáo họ Thọ Cầu Giáo xứ Dưỡng Thọ Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ: Thọ Cầu, Châu Sơn, Hà Nam  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 270 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Khắc Hạnh …

Giáo họ Thọ Cầu – Giáo xứ Dưỡng Thọ Đọc tiếp »

Giáo họ An Mông – Giáo xứ Dưỡng Thọ

GIÁO HỌ AN MÔNG Giáo xứ Dưỡng Thọ Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 250 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Khắc Hạnh

Giáo họ Vĩnh Ninh – Giáo xứ Đồng Trì

GIÁO HỌ VĨNH NINHNhà thờ giáo họ Vĩnh Ninh Giáo xứ Đồng Trì Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ: Thanh Trì- Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 220 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Nguyễn Cường Khang * Các …

Giáo họ Vĩnh Ninh – Giáo xứ Đồng Trì Đọc tiếp »

Scroll to Top