Ngày: Tháng Mười 15, 2019

Giáo họ Ngọc Hồi – Giáo xứ Đồng Trì

GIÁO HỌ NGỌC HỒINhà thờ giáo họ Ngọc Hồi Giáo xứ Đồng Trì Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Lễ truyền tin Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 186 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse …

Giáo họ Ngọc Hồi – Giáo xứ Đồng Trì Đọc tiếp »

Giáo họ Phúc Hải – Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO HỌ PHÚC HẢI Giáo xứ Đồng Phú Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 10 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Mạnh Phong Linh mục phó xứ:

Giáo họ Mão Cầu – Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO HỌ MÃO CẦU Giáo xứ Đồng Phú Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 36 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Mạnh Phong Linh mục phó xứ:

Giáo họ Thọ Lão – Giáo xứ Động Linh

GIÁO HỌ THỌ LÃO Giáo xứ Động Linh Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Xóm Đồng – Hoàng Tây – Kim Bảng – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu:  Số giáo dân: 407 nhân danh Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn Linh mục phó xứ:

Giáo họ Ninh Lão – Giáo xứ Động Linh

GIÁO HỌ NINH LÃO Giáo xứ Động Linh Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Xóm Đồng – Hoàng Tây – Duy Tiên – Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu:  Số giáo dân: 208 nhân danh Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn Linh mục phó xứ:

Giáo họ Ngọc Động – Giáo xứ Động Linh

GIÁO HỌ NGỌC ĐỘNG Giáo xứ Động Linh Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: xã Hoàng Đông – huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Antôn Nhà thờ tước hiệu:  Số giáo dân: 420 nhân danh Linh mục chính xứ: Phaolô Nguyễn Văn Đoàn Linh …

Giáo họ Ngọc Động – Giáo xứ Động Linh Đọc tiếp »

Scroll to Top