Ngày: Tháng Mười 24, 2019

Giáo họ Tiên Lý – Giáo xứ Đạo Truyền

GIÁO HỌ TIÊN LÝ Giáo xứ Đạo Truyền Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 268 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phaolô Nguyễn Văn Kiều

Giáo họ Thanh Ngãi – Giáo xứ Đạo Truyền

GIÁO HỌ THANH NGÃINhà thờ giáo họ Thanh Ngãi năm 2016 Giáo xứ Đạo Truyền Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Hòa Mục, Bình Lục, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Thánh Giuse (19/3) Nhà thờ hoàn thành năm 2016 Số giáo dân: 85 nhân danh Linh mục quản nhiệm: …

Giáo họ Thanh Ngãi – Giáo xứ Đạo Truyền Đọc tiếp »

Giáo họ Hòa Mục – Giáo xứ Đạo Truyền

GIÁO HỌ HÒA MỤC Giáo xứ Đạo Truyền Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Hòa Mục, Bình Lục, Hà Nam Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 520 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phaolô Nguyễn Văn Kiều * Bài viết liên …

Giáo họ Hòa Mục – Giáo xứ Đạo Truyền Đọc tiếp »

Giáo họ Thượng Tổ – Giáo xứ Lại Xá

GIÁO HỌ THƯỢNG TỔ Giáo xứ Lại Xá  Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 50 nhân danh Linh mục chính xứ: Phêrô Lại Quang Trung

Giáo họ Chuôn Trung – Giáo xứ Chuyên Mỹ

GIÁO HỌ CHUÔN TRUNG Giáo xứ Chuyên Mỹ Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 996 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Đào Trọng Thành

Giáo họ Ô Mễ – Giáo xứ Chợ Nội

GIÁO HỌ Ô MỄ Giáo xứ Chợ Nội Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 100 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Đức Toản

Giáo họ An Bài – Giáo xứ Chợ Nội

GIÁO HỌ AN BÀI Giáo xứ Chợ Nội Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 100 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Đức Toản

Giáo họ Mật – Giáo xứ Chợ Nội

GIÁO HỌ MẬT Giáo xứ Chợ Nội Thuộc giáo hạt Lý Nhân Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 150 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Đức Toản

Giáo họ Khương Kiều – Giáo xứ Lại Xá

GIÁO HỌ KHƯƠNG KIỀU Giáo xứ Lại Xá Thuộc giáo hạt Phủ Lý Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 200 nhân danh Linh mục chính xứ: Phêrô Lại Quang Trung

Giáo họ Vạn Thái – Giáo xứ Chính tòa Hà Nội

GIÁO XỨ VẠN THÁI Giáo xứ Chính tòa Hà Nội Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy:  Số giáo dân: 650 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Antôn Nguyễn Văn Thắng Linh mục phó xứ: Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng * Các bài viết liên quan sinh …

Giáo họ Vạn Thái – Giáo xứ Chính tòa Hà Nội Đọc tiếp »

Giáo họ Thượng Cung – Giáo xứ La Phù

GIÁO HỌ THƯỢNG CUNG Giáo xứ La Phù Thuộc giáo hạt Phú Xuyên Địa chỉ: Thượng Cung -Tiền Phong – Thường Tín – Hà nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 420 nhân danh Linh mục chính xứ: Giuse Trần Văn Tuấn

Scroll to Top