Ngày: Tháng Mười Hai 9, 2019

Hình ảnh: Giáo xứ Trại Mới chầu Mình Thánh Chúa 2019

Chúa Nhật II mùa Vọng, ngày 08/12/2019, Giáo xứ Trại Mới thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Vinh dự cho Giáo xứ trong ngày Chầu lượt năm nay khi có sự hiện hiện của Đức Cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh, ngài đã chủ sự Thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho …

Hình ảnh: Giáo xứ Trại Mới chầu Mình Thánh Chúa 2019 Đọc tiếp »

Giáo họ Yên Lương – Giáo xứ Nam Dư

GIÁO HỌ YÊN LƯƠNGNhà thờ giáo họ Yên Lương Giáo xứ Nam Dư Thuộc giáo hạt Chính Tòa Địa chỉ: Yên Lương, Thanh Trì, TP. Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập:  Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân toàn xứ: 129 nhân danh Linh mục quản xứ: Phêrô Trần Văn Trí

Giáo họ Khuyến Lương – Giáo xứ Nam Dư

GIÁO HỌ KHUYẾN LƯƠNGNhà thờ giáo họ Khuyến Lương Giáo xứ Nam Dư Thuộc giáo hạt Chính Tòa Địa chỉ: Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập:  Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu Số giáo dân toàn xứ: 122 nhân danh Linh mục quản xứ: Giuse Vũ Công Viện

Giáo họ Mỹ Sơn – Giáo xứ Mỹ Thượng

GIÁO HỌ MỸ SƠN Giáo xứ Mỹ Thượng Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 64 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Đức Văn

Giáo họ Ấm – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ ẤM Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân:  100 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Duy Lân

Giáo họ Đồi Pheo – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ ĐỒI PHEO Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân:  100 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Duy Lân

Giáo họ Đồi Kỳ – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ ĐỒI KỲ Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 817 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Duy Lân

Giáo họ Đồi Cả – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ ĐỒI CẢ Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 763 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Duy Lân

Giáo họ Ba Rường – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ BA RƯỜNG Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành) Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình Địa chỉ: Riệc Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 130 nhân danh Linh mục quản nhiệm xứ: Giuse Phạm Duy Lân

Scroll to Top