Ngày: Tháng Mười Hai 13, 2019

Giáo họ Văn Nội – Giáo xứ Thạch Bích

GIÁO HỌ VĂN NỘI Giáo xứ Thạch Bích   Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 111 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Bruno Nguyễn Văn San

Giáo họ Thanh Lãm – Giáo xứ Thạch Bích

GIÁO HỌ THANH LÃM Giáo xứ Thạch Bích   Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 440 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Bruno Nguyễn Văn San

Giáo họ Tân Dương – Giáo xứ Thạch Bích

GIÁO HỌ TÂN DƯƠNG Giáo xứ Thạch Bích   Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ: Thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội  Thành lập: Quan thầy:  Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 169 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Bruno Nguyễn Văn San * Sơ lược lịch …

Giáo họ Tân Dương – Giáo xứ Thạch Bích Đọc tiếp »

 Ngôn ngữ tình yêu trong hôn nhân và gia đình

Tình yêu có nhiều ngôn ngữ và cung bậc khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để nói và biểu lộ tình yêu thương. Tình yêu thương được biểu lộ qua lời nói yêu thương, hành động quan tâm, và cử chỉ thân mật. Về phía người nói, chúng ta cần nói như thế nào …

 Ngôn ngữ tình yêu trong hôn nhân và gia đình Đọc tiếp »

Giáo họ Bạch Mai – Giáo xứ Tân Lạc

GIÁO HỌ BẠCH MAI Giáo xứ Tân Lạc Thuộc giáo hạt Chính tòa Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 700 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn

Giáo họ Vạn Tiên – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ VẠN TIÊN Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 362 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thùy

Giáo họ Khúc Bằng – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ KHÚC BẰNG Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 105 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thùy

Giáo họ Gò Thông – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ GÒ THÔNG Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 330 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thùy

Giáo họ Gò Sộp – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ GÒ SỘP Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 313 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thùy

Giáo họ Bến Chiềng – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ BẾN CHIỀNG Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 267 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thùy

Giáo họ Ao Giàng – Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)

GIÁO HỌ AO GIÀNG Giáo xứ Tân Hội (Gò Cời)  Thuộc giáo hạt Thanh Oai Địa chỉ:  Phone: Email: Giờ lễ: Thành lập: Quan thầy: Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm Số giáo dân: 318 nhân danh Linh mục quản nhiệm: Giuse Mai Xuân Thùy

Scroll to Top