Ngày: Tháng Hai 9, 2020

Nên Thánh Trong Đời Tu: Sống Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI trong bài chia sẻ của ngài tại đại hội giới trẻ thế giới lần thứ mười ba, ngày 02/02/2009 đã khẳng định rằng: đời sống thánh hiến là gì nếu không phải là trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô? Bản chất của đời sống thánh hiến là …

Nên Thánh Trong Đời Tu: Sống Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục Đọc tiếp »

Scroll to Top