Day: Tháng Mười Hai 6, 2020

Ra mắt Thiếu nhi Thánh Thể Xứ đoàn Thánh Anrê tông đồ giáo xứ Thạch Bích

Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 29/11/2020, thật là một ngày đặc biệt và ngập tràn niềm vui đối với các em thiếu nhi giáo xứ Thạch Bích, giáo họ Văn Nội và Thanh Lãm khi các em được chính thức gia nhập vào Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) của Chúa Giêsu. Qua bao tháng ngày kiên trì sinh hoạt, cầu nguyện và chờ đợi, nay xứ đoàn Thánh Anrê Tông đồ đã chính thức được thành lập.

Thiết lập giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình và việc tuyên thệ của Cha Tân Quản hạt

Theo quyết định ký ngày 21/11/2020 của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên Giáo hạt Thanh Oai được chia tách thành hai Giáo hạt gồm: Giáo hạt Thanh Oai và Giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình. Kèm theo quyết định này Đức TGM Giuse đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn …

Thiết lập giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình và việc tuyên thệ của Cha Tân Quản hạt Đọc tiếp »

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng Phó xứ Chính Tòa Sinh năm: 1985 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Chính tòa, 1 Nhà thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Lm. Giuse Phạm Văn Thế Phó xứ Bút Đông Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam Phó xứ Bái Xuyên Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/9 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng Phó xứ Nam Định Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng Phó xứ Thạch Bích Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp Phó xứ Đồng Bào Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Lm. Giuse Vương Văn Đủ Phó xứ Vỉ Nhuế Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Vỉ Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng Phó xứ Nghĩa Ải Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Scroll to Top