Ngày: Tháng Tư 6, 2021

Đêm canh thức Vượt Qua và Đại lễ Phục Sinh 2021 tại các Nhà thờ trong TGP Hà Nội

Các giáo hữu trong Tổng giáo phận Hà Nội đã hân hoan mừng đêm Canh thức Vượt Qua (03/4/2021) và Đại lễ Chúa Phục Sinh (04/4/2021). Cụ thể là tại các giáo xứ Mường Riệc, Nghĩa Ải, Vân Đình, Thượng Lâm, Lam Điền, Phương Trung, Tụy Hiền, Đồng Trì, Hà Thao, Lường Xá, Tân Độ, An Phú và Phù Tải.

Scroll to Top