Ngày: Tháng Tư 18, 2021

Ngày hội ngộ Truyền thông giáo hạt Phủ Lý

Chúa Nhật III Phục Sinh, ngày 18/04/2021, tại giáo xứ An Khoái, cha Gioan B. Mai Xuân Lự – Đặc trách Truyền thông giáo hạt Phủ Lý đã qui tụ Ban truyền thông các giáo xứ để gặp mặt, chia sẻ và triển khai công việc Truyền thông của Giáo hạt.

Scroll to Top