Ngày: Tháng Tư 22, 2021

Hãy cho tôi được sống

Tôi cầu nguyện cho thế giới để mỗi ngày không những phát triển về đời sống vật chất mà còn biết xây dựng cho chính mình một đời sống tâm linh, nhờ đó mà cả tôi và bạn sống đúng phẩm chất đạo đức làm người. Chỉ có vậy, mỗi chúng ta mới mở ra cho tha nhân và cho chính mình một con đường để sống yêu thương, tha thứ tạo cho nhau cơ hội để sống tốt hơn.

Tiếp kiến chung: Đừng xem thường khẩu nguyện, vì nó đưa chúng ta đến với Chúa

Trong bài giáo lý sáng ngày 21/04/2021, Đức Thánh Cha suy tư về giá trị của khẩu nguyện, của lời cầu nguyện phát trên môi miệng. Ngài nhắc lại rằng những lời này là những lời duy nhất mà Thiên Chúa muốn nghe, những lời đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Đừng kiêu ngạo xem thường khẩu nguyện.

Scroll to Top