Ngày: Tháng Sáu 19, 2021

Thế giới trong ngày 19-6-21

Tình hình thất nghiệp và nghèo đói tại Banglades; Kết quả bỏ phiếu các hạng mục hàng động tại cuộc họp HĐGM Mỹ; Tình hình người dân Ấn Độ sau thiên tai; Những thách thức và hoa trái của truyền giáo tại khu vực Amazon và buổi cầu nguyện liên tôn giáo cho Myanmar là những thông tin chính đáng chú ý.

Viết cho em giữa lúc không thể dự lễ vì dịch bệnh

An à! đã có nhiều người cảm nhận được giá trị từ món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nơi Thánh Lễ, gần chúng ta nhất đó là chân phước Carlo Acutis. Thánh lễ mỗi ngày là nguồn sống và là sức mạnh của vị chân phước trẻ tuổi này. Thầy mong em cũng biết yêu mến Thánh lễ mỗi ngày như thể em không bao giờ sống cách tròn đầy và viên mãn nếu em không dự lễ hoặc viếng Thánh Thể hay ít là nhớ đến Đức Giêsu Thánh Thể mỗi ngày.

Scroll to Top