Ngày: Tháng Bảy 15, 2021

Thánh vịnh 22 – Chúa nhật XVI thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

Thánh vịnh 22, Thánh vịnh của Đa-vít, được kể vào số những Thánh vịnh tín thác (x. Tv 3; 11; 16; 27; 41; 62; 131). Nơi Thánh vịnh này, qua hai hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc, đồng thời cũng rất cổ truyền, phong phú và sâu sắc của người mục tử cũng như người chủ nhà hiếu khách, Vịnh gia quảng diễn lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa.

Scroll to Top