Ngày: Tháng Bảy 20, 2021

Thế giới trong ngày 20-7-2021: Phản ứng của các Giáo phận Mỹ với Tự sắc “Traditionis custodes”

Phản ứng của các Giáo phận Mỹ với Tự sắc “Traditionis custodes”; Covid-19 cướp đi sinh mạng của hơn 500 bác sĩ Indonesia; Đức Hồng Y Bo kêu gọi xây dựng một Myanmar hợp nhất; Các Đức Giám mục Papua New Guinea kêu gọi Australia xem xét lại chính sách người tị nạn là những thông tin đáng chú ý.

Scroll to Top