Ngày: Tháng Bảy 22, 2021

Học giáo lý Năm Hiệp Thông

 Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giêsu đã bắt đầu là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc.

Scroll to Top