Ngày: Tháng Tám 14, 2021

Con phải làm gì?

Đã có lúc chúng ta thấy tự mãn khi khống chế được dịch bệnh, nhưng rồi dịch bệnh lại bùng lên làm cho con người càng cảm thấy sự bất lực nơi bản thân mình. Khi đó con người mới thấy cần đến Thiên Chúa biết bao.

Thông báo – Giờ trực tuyến lần chuỗi Mân Côi

Trong tâm tình mừng đại lễ Đức Trinh nữ Maria Hồn Xác lên trời, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chủ sự giờ lần chuỗi Mân Côi trọng thể, trực tuyến từ Nhà thờ Chính toà, vào lúc 15h00 Chúa nhật ngày 15/8/2021, với ý nguyện xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho cơn đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt.

Scroll to Top