ĐTC Phanxicô tiếp Tổng thống Cộng hòa Síp

Thế giới trong ngày 03-9-2021: ĐTC Phanxicô hy vọng đến thăm Cộng hòa Síp vào tháng 12

ĐTC Phanxicô hy vọng đến thăm Cộng hòa Síp vào tháng 12; HĐGM Mexicô bày tỏ sự đoàn kết với những người di cư tuyệt vọng; Caritas Pakistan khởi động chương trình nâng cao nhận thức về Covid-19; [Cập nhật] Cha Tổng Đại diện bị bắt cóc ở Cameroon đã được thả là những thông tin đáng chú ý.