Ngày: Tháng Chín 29, 2021

tài liệu tháng mân côi

Tài liệu Tháng Mân Côi của Hội Mân Côi – Dòng Đaminh

Tháng Mân Côi lại đến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây nhiễm khắp nơi. Con người như bất lực trước sự lây nhiễm gia tăng và nguy hiểm của đại dịch này. Việc lần chuỗi Mân Côi khẩn xin Đức Mẹ cầu cùng Thiên Chúa dủ thương cứu nguy thế giới lúc này thật là cần thiết và cấp bách biết bao!

Scroll to Top